Naročite se na enovice

http://www.foto-klik.si/sl/fotoaparati-kamere/mirrorless-brezzrcalni-fotoaparati-224?manufacturer=Fujifilm
http://www.cyberstudio.si
http://www.facebook.com/pages/e-Fotografija/201306676587
>

 

 

 

 

Adobe PhotoShop CS2 “učilnica” I.del

Avtor:Matjaž Intihar
20.12.2005 13:56

 

V prvem delu (Adobe PhotoShop CS2 / uvod v njegovo spoznavanje) smo preko primerjalnih fotografij, spoznali nekaj osnovnih uporabniških možnosti, v svetu najbolj uporabljanega programa za “retuširanje“ fotografij. Že v uvodu naj še enkrat poudarim, da je program PhotoShop podjetja Adobe, namenjen zahtevnejšim uporabnikom. Predvsem tistim, ki želijo svojo fotografijo kakovostno obdelati, uporabiti orodja, ki lahko tudi po večji korekturi še vedno pomagajo obdržati najvišjo možno kakovost datoteke in za uporabnike, ki so osnov digitalnega obdelovanja fotografij že vajeni. Kar nekaj drugih programov je cenejših in v orodjih podobno zmogljivih kot PhotoShop. Večina funkcij je enakih ali podobnih, nekateri programi jih nudijo še celo več. Tudi glede uporabe in spoznavanje s samim programom so lahko bolj prijazni. A le PhotoShop si je v svoji 18 letni zgodovini priboril možnost, da je, ostane in obstane kot orodje profesionalnih “retušerjev“ slike. Sprva predvsem v grafični stroki, zdaj tudi v fotografiji. Iz učenja programa PhotoShop pa lahko spoznamo tudi možnosti obdelave in funkcije drugih programov, ki nam omogočajo predelavo digitalno zapisanih fotografij. Saj ga množica le teh tudi posnema. In če si zaradi visoke cene programa PhotoShop ne boste privoščili, ali se vam zdi drugi program uporabnejši, vam bo ta “učilnica“ v pomoč tudi pri odkrivanju funkcij in orodij v drugih programih. Kot ni najboljše kamere, tudi najboljšega programa za vse uporabnike preprosto ni. Ko se enega navadiš, ga spoznaš in uporabljaš, je brezpredmetno zaradi par uporabniško bolj primernih funkcij spoznavati še dodatni program. Seveda, dokler te do sedaj uporabljeni zadovoljuje. A če govorimo o “digitalni temnici“ in s tem povezanim kakovostnim tonskim obdelovanjem ter retuširanjem fotografij do višje izrazne in kakovostne vrednosti, “večina“ uporablja ta program.

 

Vsak uporabnik programa za obdelavo fotografij, kot je obsežni PhotoShop CS2, pa mora že v osnovi imeti toliko računalniškega znanja, da si zna sam inštalirati program, kot ga zagnati. Zato teh osnov, ki pa so predstavljene pri brezplačnem programu Picasa 2, v tej “učilnici“ ne bomo spoznavali.

 

Vsekakor pa je priporočljivo, da program s pomočjo “učilnice“ spoznavate tako, da z njim tudi praktično delujete. Takoj na začetku podam sledeče praktične izkušnje. Ni malo osnovnih in še več pod nastavitev, katere nam omogočajo skoraj enake možnosti pri popravku naše fotografije. A za povsem specifična opravila, je le bolje uporabiti bolj primerno orodje. Seveda, če ga poznamo, oziroma vemo kdaj je bolj primerno za uporabo. Vedite tudi, da vsi ne uporabljamo vedno enakih poti za dosego določenih ciljev. Ker nam program nudi kopico podobnih si rešitev za podobne efekte ali predelave, je povsem možno, da se vam priljubi za določeno obdelavo druga podobna funkcija ali orodje. A le s praktičnimi izkušnjami boste sami spoznali, katera funkcija ali orodje vam je bližje in bolj uporabna. Pomembno je samo, da vam čim več uporabnih funkcij odkrijem in razložim njihov osnovni namen. Tiste, ki pa so podvržene nekaterim zakonitostim (tonska retuša), pa bom tudi posebej razložil. Zaradi množice pod nastavitev pa marsikatere niti ne bom opisal. Jih je le preveč, da bi povsem vse funkcije poznal. Zato boste marsikatero nastavitev in možnost med delom odkrili tudi sami. Program PhotoShop CS2 je le tako obsežen in večplastno uporaben, da je množica funkcij namenjena tudi oblikovalcem in drugim uporabnikom, ki potrebujejo drugačne funkcije kot fotograf. Kar nekaj teh funkcij pa fotografu, oziroma retušerju fotografije ni v veliko pomoč. A proti koncu učilnice bomo del funkcij iz oblikovalskega pogleda vseeno spoznali, saj je program izdelek podjetja Adobe, le to pa je tudi vodilno pri izdelavi vektorskega programa (Illustrator) in programa (PageMaker, InDesign) za združevanje vektorskih (skice, teksti) in bitnih datotek (fotografije).

Predvsem pa želim v “učilnici“ programa PhotoShop fotografu pokazati, kje in kdaj mu določeno orodje pride prav. Ker je tudi delo s programom PhotoShop zelo podobno delu v klasični temnici in ker ga bodo slej ko preje uporabljali tudi fotografi kateri jo poznajo, bom marsikdaj podal tudi kakšno primerjavo z delom v klasični temnici. Na ta način bodo mnogi analogni fotografi lažje razumeli možnost in način obdelave fotografije. Začel pa bom s predstavitvijo osnovnega okna (desktop), naše delovne površine. Po bolj fotografsko rečeno, našega delovnega prostora “digitalne temnice“, ki pa jo je treba šele spoznati in z raznimi orodji za izdelavo fotografij in retuširanje tudi opremiti. Naproti “analogni temnici“, katero je moral fotograf v domačem okolju sam postopno opremiti, nam naša “digitalna temnica“ nudi vsa orodja za “razvijanje“ fotografij in njihovo retušo že pripravljena za takojšnjo uporabo. Le spoznati jih moramo!

 

Osnovno okno

Ko prvič odpremo program PhotoShop imamo na na njegovi “delovni površini“ (desktop) prikazano osnovno okno in še dva dodatna okna za pregled nastavitev ali upravljanje z orodji. Oba dodatna okna in ostala, katera bomo spoznali kasneje,  lahko sami kontrolirano dodajamo ali odstranjujemo iz našega “namizja“ (desktop). A najprej spoznajmo tista, ki se nam po prvem odprtju programa tudi pokažejo.

Prvo je osnovno celotno okno “Desktop“ (Namizje), na njegovem levem zgornjem delu ekrana pa je devet vrstic z ukazi (File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window in Help). Pod temi vrsticami pa po kliku z miško na njih, pridemo do vseh nastavitvenih možnosti programa.

Drugo je takoj opazno orodno okno “Tools“ (orodja), ki ga vidimo na levi strani zaslona (samostojno ga lahko premikamo po namizju, če z miško kliknemo na njegov povsem zgornji del). Preko orodij na njemu dobimo hiter dostop do različnih možnosti za obdelavo naše fotografije. Večina orodij (majhen črn jeziček v desnem spodnjem delu ikone) pa nam nudi še dodatne podnastavitve. Do njih pridemo, če se na orodju z podaljšanim klikom ustavimo na ikoni.

Tretje okno “Options“ (opcije) nam nudi pogled in uporabo dodatnih možnosti ukaza, ki ga imamo trenutno vklopljenega (torej se odvisno od nastavitve njegova funkcija spreminja). Nahaja se (prilepljen) zgornjimi vrsticami ukaza (prvo opisanih nastavitev) in nad oknom z orodji “Tools“.

 

 

 

Razen prvega “osnovnega okna“ pa oba ostala lahko izklopimo in odstranimo iz delovne površine (desktop). V zgornji vrstici z ukazi imamo pod oknom “Window“ (Okno) množico dodatnih orodij, katere si lahko s potrditvijo, klikom miške na njih prikličemo na zaslon ali pa jih iz njega odstranimo. Prav tako velja za že v osnovi dodana okna (Tools in Options).

 

Vrstice z ukazi

(File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window in Help)

Na začetku spoznajmo glavne osnovne funkcije in njihove možnosti, ki so pod vrsticami z ukazi za izvrševanje funkcij. Torej tiste napise, ki so povsem na zgornjem levem delu zaslona. Najprej bomo spoznali imena najpomembnejših orodij, kasneje pa bom odkril njihove možnosti. Vseh pa ne bomo mogli spoznati. Nekaj zaradi tega, ker jih je enostavno preveč, nekatere se med seboj podvajajo ali so uporabniško manj uporabne v fotografiji. Spet druge so namenjene povsem specifičnim opravilom z zelo ozko uporabniško vrednostjo. A spoznali jih bomo dovolj, da boste lahko s pomočjo naše učilnice že lahko po nekaj nadaljevanjih znali uporabljati glavne lastnosti programa. Šele čez čas pa bomo spoznali tudi tiste manjkrat uporabne, a nam včasih znajo zelo koristiti pri našem delu.

 

Okno “File“

Preko njega odpiramo (New, Open) in zapiramo (Close) naše datoteke, shranjujemo v različne zapise (Save, SaveAs, Save for Web), upravljamo (Import) z drugimi priključenimi napravami (skenerji, foto kamero), pripravimo sami avtomatske izvršitve funkcij (Batch) ali izkoristimo že narejene avtomatske nastavitve izvrševanja funkcij (Contact Sheet II, Picture Package, Fit Image) preko vrstice (Avtomate). V spodnjem delu odprte vrstice pa so še možnosti za nastavitev načina tiskanja (Print, Print with Preview) in zapiranja programa (Exit).

Funkcija (Browse), ki je više zgoraj med funkcijama Open in Open recent, pa je v programu PhotoShop CS2 povsem samostojni program “Bridge“ (katerega bomo spoznali v samostojnem poglavju). Preko programa Bridge na enostaven način iščemo fotografije, jih označujemo, preimenujemo, spravljamo v nove mape, si ogledamo parametre pod katerimi smo fotografirali (Exif), itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno “Edit“

V tem oknu imamo možnost vrniti se na prejšnje stanje pred izvršitvijo zadnje funkcije preko ukaza (Undo), se premikati naprej in nazaj med že opravljenimi korekturami (Forward / Backward). Prav tako kot v drugih programih lahko uporabimo možnost kopiranja (Copy), izreza (Cut) in dodajanja podatkov iz različnih datotekteh (Paste). S funkcijo (Fill) dodamo tonske vrednosti, s (Stroke) pa dodajamo linije. Ena izmed zelo uporabnih funkcij pri retuširanju in obdelave naše slike sta funkciji (Transform) in (Free Transform). Preko njiju pri selektirani sliki popravljamo neravne linije, padajoče stavbe itd.

Povsem v spodnjem delu pa imamo možnost lastnih nastavitev določenih funkcij. (Color Settings) nam omogoča kontrolirati tonske vrednosti za različne naprave (zasloni, skenerji, tiskalniki, osvetljevalne enote), tako v RGB kot CMYK barvnem prostoru. Okno (Preference) pa nastavitev nekaterih uporabniku mogoče uporabnejših nastavitev ali izkoristiti moč njegovega računalnika. Predvsem nastavitve (Color Settings) in (Preference) bomo z vse večjim odkrivanjem funkcij večkrat spoznali in odkrivali njihove nove možnosti. V prvih nadaljevanjih pa predvsem tiste najbolj nujne prenastavitve. A na začetku dela in spoznavanja s programom, jih pustite take kot so že pod osnovnimi nastavitvami.

 

 

 

Okno “Image“

Kar se tiče tonskih korektur slike, spreminjanja datoteke iz RGB v CMYK ali ČB verzijo, spreminjanja barvnega prostora, iz 16 v 8 bit-ov, so nam na uporabo že funkcije pod prvim oknom (Mode). Sledi okno (Adjustments) pod katerim bomo našli množico uporabnih možnosti za tonsko korigiranje fotografij in jih bomo pri tonski obdelavi fotografij dobro spoznali, predvsem pa so ene izmed največkrat uporabljenih pri obdelavi fotografij. Sledi možnost dupliciranja slike (Duplicate) s katero ustvarimo novo dodatno samostojno kopirano fotografijo. Pod oknom (Image Size) in (Canvas Size) spreminjamo velikost slike, oziroma dodajamo njene nove vrednosti. S pomočjo funkcije (Rotate Canvas) pa sliko rotiramo ali zrcalimo.

 

 

 

Okno “Layer“

Delo s plastmi nam omogoča neslutene možnosti pri obdelavi in retuširanju naše fotografije. S pomočjo novih plasti ne posegamo v original, ampak lahko obdelujemo njene kopije ali pa samo določene dele. Lahko združujemo sliko iz več dodanih fotografij, ki so ena nad drugo, ter uporabimo samo tiste dele slike, s katerimi želimo ustvariti končno fotografijo. Poglavje o “plasteh“ (Layers) je tako obsežno predvsem pa uporabno, da ga bomo spoznali v več nadaljevanjih, oziroma bo pri obdelavi fotografij vedno prisotno.

 

 

 

Okno “Select“

Enostavno okno s funkcijami, katere nam omogočajo selektiranje (označevanje) posameznih delov na sliki, lahko tudi med različnimi layerji. Tudi način selektiranja želenih delov na sliki nam nudi več različnih možnosti in učinkov. Predvsem pa ima svojo veliko uporabniško moč, ko želimo korigirati samo določene dele na fotografiji. S pomočjo selektiranja posameznih delov na sliki pridobimo veliko novih zelo uporabnih možnosti, kako še dodatno obdelati naše fotografije.

 

 

 

Okno “Filter“

Pod tem oknom je množica že programsko narejenih funkcij, ki nam omogočajo dodajati različne efekte. Med njimi pa lahko dodajamo tudi elektronsko ostrino (UnSharp), ki je vsem kateri delujete z DSLR kamerami še kako potrebna, izrezujemo dele na fotografiji (Extract) ali jih efektno širimo, ožimo (Liquify).

 

 

 

Okno “View“

Dodatne možnosti za nastavitev tonskih profilov, s tem kakovostnejšim ogledom fotografije za naše izpisovalne enote (Proof SetUp), povečave (Zoom In), pomanjšave fotografij (Zoom Out), dodajanja merila k sliki (Rules) in linij (Guides) itd.

 

 

  

 

 

Okno “Window“

 

Preko tega okna dodajamo ali odstranjujemo okna z informacijami ali fukcijami na našem zaslonu. Vseh nikoli ne potrebujemo na zaslonu, saj nam onemogočajo pogled na celotno sliko. Zato bomo jih bomo postopoma spoznavali, predvsem pa spoznali, kako si preko okna (Actions) nastaviti lastne nastavitve, ki nam pomagajo hitreje delovati pri obdelavi fotografij ali kaj nam povedo številke v oknu (Info).

 

 

 

Okno “Help“

Lahko rečem, da so v njemu celotna navodila za uporabo. A so v angleščini in tako obsežna, da se jih uporablja predvsem takrat, ko program že delno poznamo in nam določeno delo zaradi nepoznavanja funkcije ne gre več naprej. A bistvene možnosti programa bomo laže spoznali preko naše “PhotoShop učilnice“.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

S spoznavanjem osnovnih oken programa, zaključujem današnjo učno uro. Vsi, ki pa si želite program spoznati na lažji način, pa se lahko prijavite na tečaj programa preko spletne strani www.e-fotografija.si/tecaji/. Preko predavanja “PhotoShop v 4 urah“ vam bom razkril kopico možnosti programa in same obdelane fotografije. V računalniški učilnici pa lahko na osnovnem in nadaljevalnem tečaju z vodenim praktičnim delom, na pravi način spoznate delo v “digitalni temnici".

 

 


 

 

 

 

V novem nadaljevanju pa se bomo spoznali z oknom Tools. V tem oknu imamo množico hitro dostopnih nastavitev, katere so pri večini obdelav naših fotografij vedno potrebne.

Večina oken nam nudi še dodatne možnosti obdelav. Po njihovem spoznavanju pa boste veliko laže in hitreje spoznali možnosti za selektiranje določenih delov na fotografiji, spoznali možnost odprave efekta rdečih oči, preslikati določene dele iz fotografije in jih prenesti na drugo mesto...

 
  • Deli z drugimi:
  • www.facebook.com